கப்டன் யாழ்வேல்
ஆழ்வார்பிள்ளை சரவணபவான்
வட்டக்கச்சி, கிளிநொச்சி
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: யாழ்வேல்
இயற்பெயர்: ஆழ்வார்பிள்ளை சரவணபவான்
பால்: ஆண்
ஊர்: வட்டக்கச்சி, கிளிநொச்சி
மாவட்டம்: கிளிநொச்சி
வீரப்பிறப்பு: 15.06.1972
வீரச்சாவு: 21.03.1999
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு தென்னியங்குளம் பகுதியில் ஆற்றில் மூழ்கி வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com