2ம் லெப்டினன்ட் அன்புதாசன்
தம்பிராசா இதயகுமார்
ஆலடி, உடுவில், யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: அன்புதாசன்
இயற்பெயர்: தம்பிராசா இதயகுமார்
பால்: ஆண்
ஊர்: ஆலடி, உடுவில், யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 09.03.1981
வீரச்சாவு: 14.02.1999
நிகழ்வு: வவுனியா நெடுங்கேணிப் பகுதியில் படை முகாமில் வேவு நடவடிக்கையின போது ஏற்பட்ட நேரடி மோதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: ஆலங்குளம்
மேலதிக விபரம்: ஆலங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com