வீரவேங்கை தமயந்தி
செல்லத்துரை நிசாந்தி
கணேசபுரம், கிளிநொச்சி
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: தமயந்தி
இயற்பெயர்: செல்லத்துரை நிசாந்தி
பால்: பெண்
ஊர்: கணேசபுரம், கிளிநொச்சி
மாவட்டம்: கிளிநொச்சி
வீரப்பிறப்பு: 10.10.1982
வீரச்சாவு: 13.02.1999
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு மூன்றுமுறிப்பு பகுதியில் சிறிலங்கா படையினரின் குறிசூட்டுத் தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com