வீரவேங்கை மங்களவாணன் (அம்பிகன்)
கந்தப்போடி யோகராசா
தாழங்குடா, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: மங்களவாணன் (அம்பிகன்)
இயற்பெயர்: கந்தப்போடி யோகராசா
பால்: ஆண்
ஊர்: தாழங்குடா, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 08.11.1982
வீரச்சாவு: 13.02.1999
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு மாங்குளம் பகுதியில் சிறிலங்கா படையினரின் எறிகணைத் தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com