லெப்டினன்ட் கோவிக்குமார்
அமிர்தநாதன் சில்வஸ்டர்
மாங்காடு, செட்டிப்பாழையம், மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: கோவிக்குமார்
இயற்பெயர்: அமிர்தநாதன் சில்வஸ்டர்
பால்: ஆண்
ஊர்: மாங்காடு, செட்டிப்பாழையம், மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 01.10.1980
வீரச்சாவு: 13.02.1999
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு மாங்குளம் பகுதியில் சிறிலங்கா படையினரின் எறிகணைத் தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com