லெப்டினன்ட் குணராம்
மார்க்கண்டு குழந்தைவேல்
பாலர்சேனை, வேப்பவெட்டுவான், மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: குணராம்
இயற்பெயர்: மார்க்கண்டு குழந்தைவேல்
பால்: ஆண்
ஊர்: பாலர்சேனை, வேப்பவெட்டுவான், மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 25.04.1979
வீரச்சாவு: 13.02.1999
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு மாங்குளம் பகுதியில் சிறிலங்கா படையினரின் எறிகணைத் தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com