கப்டன் பூவழகன் (புண்ணியசீலன்)
வல்லிபுரம் விக்கினேஸ்வரன்
கோவில்போரதீவு, பெரியபோரதீவு, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: பூவழகன் (புண்ணியசீலன்)
இயற்பெயர்: வல்லிபுரம் விக்கினேஸ்வரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: கோவில்போரதீவு, பெரியபோரதீவு, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 22.07.1971
வீரச்சாவு: 13.02.1999
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு மாங்குளம் பகுதியில் சிறிலங்கா படையினரின் எறிகணைத் தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com