லெப்டினன்ட் சிறைவாசன்
தவமணிநாயகம் முரளிகிருஸ்ணா
மல்லாகம், யாழ்ப்பாணம்.
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: சிறைவாசன்
இயற்பெயர்: தவமணிநாயகம் முரளிகிருஸ்ணா
பால்: ஆண்
ஊர்: மல்லாகம், யாழ்ப்பாணம்.
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 24.11.1967
வீரச்சாவு: 21.03.1989
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் ஏழாலையில் இந்தியப்படையினர் மற்றும் தேசவிரோதிகளுடன் ஏற்பட்ட மோதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com