வீரவேங்கை நாயுடு
மல்லாகம், யாழ்ப்பாணம்.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: நாயுடு
இயற்பெயர்:
பால்: ஆண்
ஊர்: மல்லாகம், யாழ்ப்பாணம்.
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரச்சாவு: 21.03.1989
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் ஏழாலையில் இந்தியப்படையினர் மற்றும் தேசவிரோதிகளுடன் ஏற்பட்ட மோதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com