மேஜர் தியாகேஸ்வரன் (நிமலன்)
சாமித்தம்பி திருச்செல்வம்
விநாயகபுரம், திருக்கோயில், அம்பாறை
 
 
 
 
நிலை: மேஜர்
இயக்கப் பெயர்: தியாகேஸ்வரன் (நிமலன்)
இயற்பெயர்: சாமித்தம்பி திருச்செல்வம்
பால்: ஆண்
ஊர்: விநாயகபுரம், திருக்கோயில், அம்பாறை
மாவட்டம்: அம்பாறை
வீரப்பிறப்பு: 03.12.1974
வீரச்சாவு: 13.01.1999
நிகழ்வு: வவுனியா பூவரசங்குளம் பகுதியில சிறிலங்கா படையினர் சுற்றி வளைத்துத் தாக்கியதில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com