2ம் லெப்டினன்ட் காவலன்
சத்தியாம்பிள்ளை விஜயமனோகரன்
கிளாலி, எழுதுமட்டுவாழ், யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: காவலன்
இயற்பெயர்: சத்தியாம்பிள்ளை விஜயமனோகரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: கிளாலி, எழுதுமட்டுவாழ், யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 07.07.1981
வீரச்சாவு: 12.01.1999
நிகழ்வு: திருகோணமலை புல்மோட்டை கடற்பரப்பில் சிறிலங்கா கடற்படையுடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கனகபுரம்
மேலதிக விபரம்: கனகபுரம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.





 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com