மேஜர் சுகி
அல்பிரட் மரியலீனா ராகினி
துறைமுகம், மாதகல், யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: மேஜர்
இயக்கப் பெயர்: சுகி
இயற்பெயர்: அல்பிரட் மரியலீனா ராகினி
பால்: பெண்
ஊர்: துறைமுகம், மாதகல், யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 29.02.1972
வீரச்சாவு: 12.01.1999
நிகழ்வு: திருகோணமலை குச்சவெளி கடற்பரப்பில் சிறிலங்கா கடற்படையுடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: ஆலங்குளம்
மேலதிக விபரம்: ஆலங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com