கப்டன் சகாரா
தர்மராசா சாந்தக்கிளி
பொலிகண்டி, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: சகாரா
இயற்பெயர்: தர்மராசா சாந்தக்கிளி
பால்: பெண்
ஊர்: பொலிகண்டி, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 05.09.1978
வீரச்சாவு: 12.01.1999
நிகழ்வு: திருகோணமலை குச்சவெளி கடற்பரப்பில் சிறிலங்கா கடற்படையுடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: ஆலங்குளம்
மேலதிக விபரம்: ஆலங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com