கப்டன் இளந்தேவன்
மரியதாஸ் பொன்ராசா யூரிநெல்சன் தேவராஜ்
(முகவரி கிடைக்கவில்லை)
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: இளந்தேவன்
இயற்பெயர்: மரியதாஸ் பொன்ராசா யூரிநெல்சன் தேவராஜ்
பால்: ஆண்
ஊர்: (முகவரி கிடைக்கவில்லை)
மாவட்டம்: வேறு (விபரமில்லை)
வீரப்பிறப்பு: 06.05.1968
வீரச்சாவு: 12.01.1999
நிகழ்வு: திருகோணமலை குச்சவெளி கடற்பரப்பில் சிறிலங்கா கடற்படையுடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com