கப்டன் கடலன்பன்
யோகேஸ்வரன் நகுலேஸ்வரன்
அரியாலை, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: கடலன்பன்
இயற்பெயர்: யோகேஸ்வரன் நகுலேஸ்வரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: அரியாலை, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 16.11.1974
வீரச்சாவு: 12.01.1999
நிகழ்வு: திருகோணமலை குச்சவெளி கடற்பரப்பில் சிறிலங்கா கடற்படையுடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com