கப்டன் சிலம்பரசன் (மணிவண்ணன்)
சிவகுரு சிவகுமார்
மணிபுரம், கரடியனாறு, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: சிலம்பரசன் (மணிவண்ணன்)
இயற்பெயர்: சிவகுரு சிவகுமார்
பால்: ஆண்
ஊர்: மணிபுரம், கரடியனாறு, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 08.08.1972
வீரச்சாவு: 13.10.1998
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு பாண்டிருப்பு பகுதியில் சிறிலங்கா சிறப்பு அதிரடிப்படையினருடனான நேரடி மோதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com