கப்டன் பாரதி
ஜெயக்கொடி கமல்ராஜ்
கரணவாய் மத்தி, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: பாரதி
இயற்பெயர்: ஜெயக்கொடி கமல்ராஜ்
பால்: ஆண்
ஊர்: கரணவாய் மத்தி, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 16.06.1980
வீரச்சாவு: 13.10.1998
நிகழ்வு: கிளிநொச்சி பரந்தன் பகுதியில் சிறிலங்கா படையினர் பதுங்கியிருந்து மேற்கொண்ட தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com