கப்டன் மாவண்ணன்
பரஞ்சோதி சிவகரன்
வரணி வடக்கு, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: மாவண்ணன்
இயற்பெயர்: பரஞ்சோதி சிவகரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: வரணி வடக்கு, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 08.12.1971
வீரச்சாவு: 12.10.1998
நிகழ்வு: திருகோணமலை மூதூர் பகுதியில் சிறிலங்கா படையினருடனான நேரடி மோதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முழங்காவில்
மேலதிக விபரம்: முழங்காவில் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com