மேஜர் தவம் (அழகுநம்பி)
கண்டுமணி ஜெகநாதன்
3ம் கொலனி, கிளிவெட்டி, மூதூர், திருகோணமலை
 
 
 
 
நிலை: மேஜர்
இயக்கப் பெயர்: தவம் (அழகுநம்பி)
இயற்பெயர்: கண்டுமணி ஜெகநாதன்
பால்: ஆண்
ஊர்: 3ம் கொலனி, கிளிவெட்டி, மூதூர், திருகோணமலை
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரப்பிறப்பு: 27.09.1959
வீரச்சாவு: 12.10.1998
நிகழ்வு: திருகோணமலை மூதூர் பகுதியில் சிறிலங்கா படையினருடனான நேரடி மோதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com