கப்டன் மோகன்
சிவகுமார் குணலிங்கம்
7ம் வட்டாரம், புதுக்குடியிருப்பு, முல்லை.
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: மோகன்
இயற்பெயர்: சிவகுமார் குணலிங்கம்
பால்: ஆண்
ஊர்: 7ம் வட்டாரம், புதுக்குடியிருப்பு, முல்லை.
மாவட்டம்: முல்லைத்தீவு
வீரப்பிறப்பு: 02.03.1966
வீரச்சாவு: 14.02.1989
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு குமுழமுனையில் இந்தியப்படையினரின் காவலரண் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com