வீரவேங்கை வில்லியம்
மாணிக்கம் குமார்
சேத்தான்குளம், வவுனியா.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: வில்லியம்
இயற்பெயர்: மாணிக்கம் குமார்
பால்: ஆண்
ஊர்: சேத்தான்குளம், வவுனியா.
மாவட்டம்: வவுனியா
வீரச்சாவு: 13.02.1989
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் ஊர்காவற்றுறையில் இந்தியப்படையினரின் சுற்றிவளைப்பில் சயனைட் உட்கொண்டு வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: ஈச்சங்குளம்
மேலதிக விபரம்: ஈச்சங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com