லெப்டினன்ட் ஜெசி
சிவலிங்கம் ரவீந்திரன்
பாவற்குளம், வவுனியா.
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: ஜெசி
இயற்பெயர்: சிவலிங்கம் ரவீந்திரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: பாவற்குளம், வவுனியா.
மாவட்டம்: வவுனியா
வீரப்பிறப்பு: 23.04.1964
வீரச்சாவு: 13.01.1989
நிகழ்வு: வவுனியா - மன்னார் வீதியில் இந்தியப் படையினருடன் இடம்பெற்ற சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: ஈச்சங்குளம்
மேலதிக விபரம்: ஈச்சங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com