கப்டன் இனியவன்
அயஸ்ரன் ஸ்ரான்லி
8ம் வட்டாரம், சாம்பல்த்தீவு, திருகோணமலை
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: இனியவன்
இயற்பெயர்: அயஸ்ரன் ஸ்ரான்லி
பால்: ஆண்
ஊர்: 8ம் வட்டாரம், சாம்பல்த்தீவு, திருகோணமலை
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரப்பிறப்பு: 26.02.1977
வீரச்சாவு: 13.09.1998
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு மாங்குளப்பகுதியில் பயிற்சியின் போது கைக்குண்டு வெடித்ததில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com