வீரவேங்கை ஜெயலோகன்
அருளானந்தன் தேவகுமார்
பெரியபுல்லுமலை, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: ஜெயலோகன்
இயற்பெயர்: அருளானந்தன் தேவகுமார்
பால்: ஆண்
ஊர்: பெரியபுல்லுமலை, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 07.11.1978
வீரச்சாவு: 17.07.1998
நிகழ்வு: கிளிநொச்சி பகுதியில் சிறிலங்கா படையினரின் எறிகணைத்தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com