வீரவேங்கை ரஞ்சித்
கந்தக்குட்டி கிருபை
நீந்தவூர், அம்பாறை
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: ரஞ்சித்
இயற்பெயர்: கந்தக்குட்டி கிருபை
பால்: ஆண்
ஊர்: நீந்தவூர், அம்பாறை
மாவட்டம்: அம்பாறை
வீரப்பிறப்பு: 05.11.1968
வீரச்சாவு: 15.11.1988
நிகழ்வு: நீந்தவூர் தொட்டிச்சேனையில் இந்தியப்படை மேற்கொண்ட துப்பாக்கிச்சூட்டில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com