கப்டன் தாசன்
சண்முகப்பிள்ளை கணபதிப்பிள்ளை
காரைதீவு, அம்பாறை
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: தாசன்
இயற்பெயர்: சண்முகப்பிள்ளை கணபதிப்பிள்ளை
பால்: ஆண்
ஊர்: காரைதீவு, அம்பாறை
மாவட்டம்: அம்பாறை
வீரப்பிறப்பு: 25.07.1968
வீரச்சாவு: 15.11.1988
நிகழ்வு: அம்பாறை நிந்தவூரில் இந்தியப்படையின் சுற்றிவளைப்பின் போது சயனைட் உட்கொண்டு வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com