வீரவேங்கை ராஜா
(முகவரி கிடைக்கவில்லை)
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: ராஜா
இயற்பெயர்:
பால்: ஆண்
ஊர்: (முகவரி கிடைக்கவில்லை)
மாவட்டம்: வேறு (விபரமில்லை)
வீரச்சாவு: 15.11.1988
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு மாவட்டம் கோரக்கல்லிமடுவில் இந்தியப்படையினரின் சுற்றிவளைப்பின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com