வீரவேங்கை சுகந்தன்
புஸ்பராஜா
கோர்கல்லிமடு, கிரான், மட்டக்களப்பு.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: சுகந்தன்
இயற்பெயர்: புஸ்பராஜா
பால்: ஆண்
ஊர்: கோர்கல்லிமடு, கிரான், மட்டக்களப்பு.
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 01.08.1965
வீரச்சாவு: 15.11.1988
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு மாவட்டம் கோரக்கல்லிமடுவில் இந்தியப்படையினரின் சுற்றிவளைப்பின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com