2ம் லெப்டினன்ட் சியாமணி
யோசப் றோட்டணி
உப்போடை, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: சியாமணி
இயற்பெயர்: யோசப் றோட்டணி
பால்: ஆண்
ஊர்: உப்போடை, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 10.10.1979
வீரச்சாவு: 21.03.1998
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு வவுணதீவு கறுவாமுனையிடையில் சிறிலங்கா படையினருடனான மோதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com