லெப்டினன்ட் ஐயா
பஞ்சாயுதம் நீலகண்டன்
கன்னங்குடா, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: ஐயா
இயற்பெயர்: பஞ்சாயுதம் நீலகண்டன்
பால்: ஆண்
ஊர்: கன்னங்குடா, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 15.04.1978
வீரச்சாவு: 21.03.1998
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு வவுணதீவு கறுவாமுனையிடையில் சிறிலங்கா படையினருடனான மோதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com