கப்டன் இசைவாணன்
ஆறுமுகம் தர்மராசா
செல்வாநகர், கிளிநொச்சி
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: இசைவாணன்
இயற்பெயர்: ஆறுமுகம் தர்மராசா
பால்: ஆண்
ஊர்: செல்வாநகர், கிளிநொச்சி
மாவட்டம்: கிளிநொச்சி
வீரப்பிறப்பு: 01.05.1977
வீரச்சாவு: 14.02.1998
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு மூன்றுமுறிப்பில் ஜெயசிக்குறு நடவடிக்கைக்கு எதிரான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முழங்காவில்
மேலதிக விபரம்: முழங்காவில் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com