2ம் லெப்டினன்ட் சுகுணன்
சிவலிங்கம ராமு
4ம் கட்டை, அக்கரைப்பற்று, அம்பாறை
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: சுகுணன்
இயற்பெயர்: சிவலிங்கம ராமு
பால்: ஆண்
ஊர்: 4ம் கட்டை, அக்கரைப்பற்று, அம்பாறை
மாவட்டம்: அம்பாறை
வீரப்பிறப்பு: 04.03.1977
வீரச்சாவு: 14.02.1998
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு மாங்குளத்தில் ஜெயசிக்குறு நடவடிக்கைக்கு எதிரான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com