லெப்டினன்ட் அருள்ஜோதி
மாணிக்கம் நாகேஸ்வரன்
வந்தாறுமூலை, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: அருள்ஜோதி
இயற்பெயர்: மாணிக்கம் நாகேஸ்வரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: வந்தாறுமூலை, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 04.02.1980
வீரச்சாவு: 14.02.1998
நிகழ்வு: அம்பாறை மருதமுனையில் சிறிலங்கா காவலதுறையினருடனான மோதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)





 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com