வீரவேங்கை இசைத்துரை
நெல்சன் சத்தியசீலன்
கொழும்பு, சிறிலங்கா
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: இசைத்துரை
இயற்பெயர்: நெல்சன் சத்தியசீலன்
பால்: ஆண்
ஊர்: கொழும்பு, சிறிலங்கா
மாவட்டம்: வெளி (சிறிலங்கா)
வீரப்பிறப்பு: 01.01.1972
வீரச்சாவு: 13.01.1998
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு நெட்டாங்கண்டலில் கிபீர் வானூர்தி மேற்கொண்ட குண்டு வீச்சில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: வன்னிவிளாங்குளம்
மேலதிக விபரம்: வன்னிவிளாங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com