2ம் லெப்டினன்ட் அறிஞன்
செல்வரத்தினம் அறிவழகன்
கொக்குவில், யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: அறிஞன்
இயற்பெயர்: செல்வரத்தினம் அறிவழகன்
பால்: ஆண்
ஊர்: கொக்குவில், யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 20.05.1973
வீரச்சாவு: 13.01.1998
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு நெட்டாங்கண்டலில் கிபீர் வானூர்தி மேற்கொண்ட குண்டு வீச்சில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com