கப்டன் நாதன் (மக்சி)
மரியநாயகம் மைக்கல்யூட்
நெடுந்தீவு யாழ்ப்பாணம்.
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: நாதன் (மக்சி)
இயற்பெயர்: மரியநாயகம் மைக்கல்யூட்
பால்: ஆண்
ஊர்: நெடுந்தீவு யாழ்ப்பாணம்.
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 08.11.1975
வீரச்சாவு: 13.01.1998
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு நெட்டாங்கண்டலில் கிபீர் வானூர்தி மேற்கொண்ட குண்டு வீச்சில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முழங்காவில்
மேலதிக விபரம்: முழங்காவில் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com