லெப்டினன்ட் குகன்
இளஞ்சிங்கம் இளஞ்செழியன்
அச்செழு, கரவெட்டி கிழக்கு, யாழ்ப்பாணம்.
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: குகன்
இயற்பெயர்: இளஞ்சிங்கம் இளஞ்செழியன்
பால்: ஆண்
ஊர்: அச்செழு, கரவெட்டி கிழக்கு, யாழ்ப்பாணம்.
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 15.11.1959
வீரச்சாவு: 13.09.1988
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் வல்வெட்டித்துறை பகுதியில் இந்தியப் படையினருடன் இடம்பெற்ற சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: எள்ளங்குளம்
மேலதிக விபரம்: எள்ளங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com