2ம் லெப்டினன்ட் ராதா
சிவகுரு தங்கவேல் (தேவராசா)
சன்னாசிப்பரந்தன், நெடுங்கேணி, மணலாறு
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: ராதா
இயற்பெயர்: சிவகுரு தங்கவேல் (தேவராசா)
பால்: ஆண்
ஊர்: சன்னாசிப்பரந்தன், நெடுங்கேணி, மணலாறு
மாவட்டம்: முல்லைத்தீவு
வீரப்பிறப்பு: 13.09.1962
வீரச்சாவு: 13.09.1988
நிகழ்வு: மணலாறுசன்னாசிப்பரந்தன் பகுதியில் இந்தியப் படையினருடன் இடம்பெற்ற சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: ஈச்சங்குளம்
மேலதிக விபரம்: ஈச்சங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com