வீரவேங்கை றியாஸ் (அருணா)
தியாகராசா சதீஸ்வரன்
ஆரையம்பதி, மட்டக்களப்பு.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: றியாஸ் (அருணா)
இயற்பெயர்: தியாகராசா சதீஸ்வரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: ஆரையம்பதி, மட்டக்களப்பு.
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 14.07.1968
வீரச்சாவு: 13.09.1988
நிகழ்வு: மட்டக்களப்பு ஆரையம்பதியில் தேசவிரோதிகளுடனான சமரில் விழுப்புண்ணடைந்த நிலையில் சயனைற் உட்கொண்டு வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com