வீரவேங்கை பாவண்ணன்
கோபாலகிருஸ்ணன் டினேஸ்
மணியந்தோட்டம், யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: பாவண்ணன்
இயற்பெயர்: கோபாலகிருஸ்ணன் டினேஸ்
பால்: ஆண்
ஊர்: மணியந்தோட்டம், யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 11.05.1981
வீரச்சாவு: 15.11.1997
நிகழ்வு: வவுனியா புளியங்குத்தில் ஜெசிக்குறு நடவடிக்கைப் படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முழங்காவில்
மேலதிக விபரம்: முழங்காவில் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com