லெப்டினன்ட் செவ்வலரி
கறுப்பையா வசந்தி
மகாறம்பைக்குளம், வவுனியா
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: செவ்வலரி
இயற்பெயர்: கறுப்பையா வசந்தி
பால்: பெண்
ஊர்: மகாறம்பைக்குளம், வவுனியா
மாவட்டம்: வவுனியா
வீரப்பிறப்பு: 26.07.1978
வீரச்சாவு: 15.11.1997
நிகழ்வு: வவுனியா கனகராயன்குளத்தில் ஜெயசிக்குறு நடவடிக்கைக்கு எதிரான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: ஈச்சங்குளம்
மேலதிக விபரம்: ஈச்சங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com