கப்டன் நிதர்சன்
செல்லத்துரை தெய்வேந்திரன்
சிலாவத்தை, முல்லைத்தீவு
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: நிதர்சன்
இயற்பெயர்: செல்லத்துரை தெய்வேந்திரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: சிலாவத்தை, முல்லைத்தீவு
மாவட்டம்: முல்லைத்தீவு
வீரப்பிறப்பு: 19.09.1973
வீரச்சாவு: 15.11.1997
நிகழ்வு: வவுனியா கனகராயன்குளத்தில் ஜெயசிக்குறு நடவடிக்கைக்கு எதிரான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com