லெப்டினன்ட் ஆனந்தராசா (ஆனந்தப்பா)
வேலப்போடி தேவராஜா
பண்டாரியாவெளி, கொக்கட்டிசோலை, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: ஆனந்தராசா (ஆனந்தப்பா)
இயற்பெயர்: வேலப்போடி தேவராஜா
பால்: ஆண்
ஊர்: பண்டாரியாவெளி, கொக்கட்டிசோலை, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 07.02.1969
வீரச்சாவு: 15.11.1997
நிகழ்வு: வவுனியா கனகராயன்குளத்தில் ஜெயசிக்குறு நடவடிக்கைக்கு எதிரான சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com