லெப்டினன்ட் எழில்வேந்தன்
ஜெயஜோதி குஜேந்திரன்
சுண்ணாகம், யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: எழில்வேந்தன்
இயற்பெயர்: ஜெயஜோதி குஜேந்திரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: சுண்ணாகம், யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 02.03.1979
வீரச்சாவு: 13.10.1997
நிகழ்வு: வவுனியா பெரியமடுவில் ஜெயசிக்குறு நடவடிக்கை படையினரால் அமைக்கப்பட்டிருந்த படை முகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com