லெப்டினன்ட் இசையரசன் (விநாயகன்)
ஜெயராஜா புவனேந்திரன்
நெடுங்கெணி, வவுனியா
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: இசையரசன் (விநாயகன்)
இயற்பெயர்: ஜெயராஜா புவனேந்திரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: நெடுங்கெணி, வவுனியா
மாவட்டம்: வவுனியா
வீரப்பிறப்பு: 01.12.1978
வீரச்சாவு: 13.10.1997
நிகழ்வு: வவுனியா பெரியமடுவில் ஜெயசிக்குறு நடவடிக்கை படையினரால் அமைக்கப்பட்டிருந்த படை முகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com