லெப்டினன்ட் கடல்மணி
சின்னத்தம்பி விஜயகுமாரி
சிலாவத்தை, முல்லைத்தீவு
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: கடல்மணி
இயற்பெயர்: சின்னத்தம்பி விஜயகுமாரி
பால்: பெண்
ஊர்: சிலாவத்தை, முல்லைத்தீவு
மாவட்டம்: முல்லைத்தீவு
வீரப்பிறப்பு: 01.01.1977
வீரச்சாவு: 13.10.1997
நிகழ்வு: வவுனியா பெரியமடுவில் ஜெயசிக்குறு நடவடிக்கை படையினரால் அமைக்கப்பட்டிருந்த படை முகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com