லெப்டினன்ட் மகாலிங்கம்
அலெக்சாண்டா சுரேந்திரகுமார்
சுதந்திரபுரம், உடையார்கட்டு, முல்லைத்தீவு
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: மகாலிங்கம்
இயற்பெயர்: அலெக்சாண்டா சுரேந்திரகுமார்
பால்: ஆண்
ஊர்: சுதந்திரபுரம், உடையார்கட்டு, முல்லைத்தீவு
மாவட்டம்: முல்லைத்தீவு
வீரப்பிறப்பு: 25.04.1971
வீரச்சாவு: 13.10.1997
நிகழ்வு: வவுனியா பெரியமடுவில் ஜெயசிக்குறு நடவடிக்கை படையினரால் அமைக்கப்பட்டிருந்த படை முகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com