லெப்டினன்ட் ரூபவண்ணன்
காசிநாதன் துரைசிங்கம்
நெடியவெட்டை, மண்டூர், மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: ரூபவண்ணன்
இயற்பெயர்: காசிநாதன் துரைசிங்கம்
பால்: ஆண்
ஊர்: நெடியவெட்டை, மண்டூர், மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 05.08.1975
வீரச்சாவு: 13.10.1997
நிகழ்வு: வவுனியா பெரியமடுவில் ஜெயசிக்குறு நடவடிக்கை படையினரால் அமைக்கப்பட்டிருந்த படை முகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com