வீரவேங்கை தாரகன்
செல்வரட்ணம் ஞானச்செல்வன்
பனிக்கநீராவி, புளியங்குளம், வவுனியா
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: தாரகன்
இயற்பெயர்: செல்வரட்ணம் ஞானச்செல்வன்
பால்: ஆண்
ஊர்: பனிக்கநீராவி, புளியங்குளம், வவுனியா
மாவட்டம்: வவுனியா
வீரப்பிறப்பு: 13.03.1979
வீரச்சாவு: 13.10.1997
நிகழ்வு: வவுனியா பெரியமடுவில் ஜெயசிக்குறு நடவடிக்கை படையினரால் அமைக்கப்பட்டிருந்த படை முகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: ஈச்சங்குளம்
மேலதிக விபரம்: ஈச்சங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com