வீரவேங்கை சிவறஞ்சினி
தர்மலிங்கம் நேசஜோதி
தாளங்குடா, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: சிவறஞ்சினி
இயற்பெயர்: தர்மலிங்கம் நேசஜோதி
பால்: பெண்
ஊர்: தாளங்குடா, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 06.10.1978
வீரச்சாவு: 13.10.1997
நிகழ்வு: வவுனியா பெரியமடுவில் ஜெயசிக்குறு நடவடிக்கை படையினரால் அமைக்கப்பட்டிருந்த படை முகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com